Home 主日礼拜 [周日]

主日礼拜 [周日]

主日各部礼拜时间

一部礼拜

 • 时间:    (周日)10:30 – 12:00
 • 地点:      教会礼拜堂
 • 对象:     儿童主日学老师,及自愿参加一部礼拜的人员

 

二部礼拜

 • 时间:    (周日)13:30 – 15:00
 • 地点:     教会礼拜堂
 • 对象:     所有参加礼拜人员(成人)
 • 时间:    (周日)13:30 – 15:00
 • 地点:     教会礼拜堂
 • 对象:     儿童主日学礼拜

 

礼拜后安排

 • 时间:  (周日)15:30 – 17:00
 • 内容:   各小组分享,新朋友班,每月一次聚餐。